Contact:

Voor informatie over de vereniging kunt u contact opnemen met:

 

 

Kees en Jenny Krans

Tel: 058-2151781

R. Brolsmawei 65

8915 DG Leeuwarden

khkrans@gmail.com