Doelstellingen

Denken vanuit onze leden en niet vanuit organisatie, prestatie, of andere invloedrijke factoren.
Het plezier van onze kinderen in het gymen staat bij ons voorop. Ons handelen zal daarom vanuit die gedachte moeten plaatsvinden. Dat betekent ook eigen wedstrijden organiseren daar waar de KNGU op dit punt te kort schiet, zoals de Flying Lions Cup.

Kwaliteit in en buiten de lessen in de ruimste zin van het woord.
Denk aan affiches, clubkrant. Lessen door laten gaan door dubbele leiding te gebruiken of vast invallers bij calamiteiten. Al 3,5 jaar geen briefjes op onze deuren met er is geen les. Mooie en verassende demo's. Niet altijd dat laten zien wat standaard is. Veiligheid is zeer belangrijk.
Meer leiding op kwetsbare groepen, zoals kleuters. Op tijd uren splitsen zodat de kinderen ook wat kunnen leren in de lessen. Werken met goede materialen, zowel binnen als buiten.

Recreatie is het belangrijkste, niet de prestatie's van onze selectie.
Niet op de top gericht maar juist op de breedte gericht. Want dat is de kracht van je vereniging. We streven naar een club te worden die in heel Leeuwarden zit. Een grotere club geeft vanuit het kostenaspect meer mogelijkheden voor haar leden in de vereniging.

Prijzen zijn minder belangrijk
Wij willen onze leden vooral nieuwe dingen leren. Niet klein houden en voortdurend simpele dingen leren omdat je dan eventueel een prijsje kunt winnen. Nee, we zetten onze meiden op de niveau's die passen bij wat ze kunnen. Kunnen ze meer, dan gaan ze ook op een hoger niveua meedoen. We zullen daardoor eerder te hoog, en dus kansloos meedoen, dan te laag. Een wedstrijd is immers slechts een moment opname. Daarom zul je bij ons ook sneller dingen leren en moeilijkere dingen doen. Gymen en turnen ius breder dan wat er in de wedstrijdoefenstog wordt gevraagd. Daarom trainen we ook op andere onderdelen dan die voor wedstrijden van belang zijn. Bijvoorbeeld een zweefrol op Minitramp. Natuurlijk doen we wel ons best om een wedstrijd te winnen en gaan we daar ook wel hard voor aan de slag, maar het is niet de belangrijkste doelstelling.

Leren op je eigen niveau
Bij onze club willen we graag iedereen zoveel mogelijk leren. Niet iedereen zal op een hoog niveu kunnen presteren. We proberen uit iedereen te halen wat erin zit. Dat betekent in de les meerdere niveau's tegelijk aanbieden., zodat iedereen op zijn eigen niveau zich kan proberen te verbeteren. Daarom kun je ook rechtstreeks naar de selectie als je zelf denkt dat aan te kunnen. Daarnaast kijken we wat er in iemand zit en zullen extra uren aan gaan bieden als het blijkt dat een recreatiemeisjes meer in haar mars heeft.

Onze zalen: Waar geven we les ?

De Vrijgheidswijk

          

Krijn van de Helm: gymzaal van de Vrijheidswijk aan de Krijn van de Helmstraat (zie foto's)

Persoonlijk de leukste zaal om in les te geven. Verreweg de beste acoustiek. Goede materialen, wel wat minder na het vertrek van de spullen van GVL, maar nog steeds de betere materialen om mee te werken. Bovendien een zaal die uitermate geschikt is om alle dingen die we met turnen willen doen ook te kunnen doen. Ondanks dat we nu nog niet veel uren draaien hebben in deze zaal is dit de no. 1 zaal. Op termijn gaan we hier ook de lagere groepen opbouwen zodra de wijk dit toelaat en de herbouw is afgerond.

Heb hier de meeste jaren lesgegeven en het is een beetje "mijn" zaaltje geworden. Zelfs de muren van de zaal en kleedkamers geven bepaalde herinneringen. Uiteindelijk is het de zaal geworden waardoor ik niet meer bij GV Leeuwarden lesgeef maar gekozen heb voor mijn eigen club. De meeste springers van toen zijn weer terug geweest, voor langere of kortere tijd, en we hebben hier nu een stevig springgroep draaien die veel voor de uitstraling van de club kan betekenen.

Heb het altijd jammer gevonden dat zo'n zaal niet in Cammingaburen staat, wat dichter bij de leden, maar ja dat is nu eenmaal niet zo. En je moet daar trainen waar je de beste locatie/spullen tot je beschikking hebt. Dat is een gouden regel waar ik me aanhoudt. De leden mogen tenslotte kwaliteit verwachten van een club.

Onze dames/heren en jongens kunnen gelukkig in deze zaal terecht voor die dingen die in de Kingmastate missen, zoals Paard, Paard Voltige, Hoog Rekstok ... ook voor de Heren, en hoger ringen ... geen kromme benen meer.
Diciplines ... wat geven we voor lessen.

Kleutergym:

Vanaf 3 jaar kun je al terecht bij onze club. En wel op de kleutergymlessen. Daar wordt flink aan de motoriek, van de kinderen gewerkt. Dus veel klauteren, Balanceren, rollen, springen en dergelijke. Hierbij zie je dat ook durf en zelfvertrouwen omhoog gaat en kun je al na een paar maand resultaat zien.

Recreatiegym:

 

Toestelturnen:

 

Acrogym:

Acrogym is een wat onbekender tak van gymnastiek.Acrogym staat voor Acrobatische Gymnastiek en wordt internationaal Sport Acrobatics genoemd. Vooral China en de voormalige Oostblok landen zijn zeer goed in deze tak van Sport. Acrogym heeft veel raakvlakken met turnen, rytmische gymnastiek maar ook bijv. circus acts.

Bij Acrogym worden er oefeningen gedaan op een vrije oefening vloer (idem als die bij het turnen en rytmische gymnastiek) door minimaal twee partners en max 3 partners. Daarbij voert een van de partners (de bovenpartner) de statische of dynamische onderdelen uit, steunend op de andere partner(s) of wordt de lucht in gegooid door de andere partner(s). Deze laatsten worden de Onderpartners genoemd. Een Acrogym wedstrijd bestaat daarom uit de volgenden deelwedstrijden:

 • Dames Paar
 • Dames Trio
 • Heren Duo
 • Heren Viertal
 • Gemengd Duo

In Nederland zijn er 5 categorieen waarin het niveau wordt bepaald van de deelnemers. Hoogste niveau is A en de laagste F niveau. De regels waaraan de oefeningen moeten voldoen en het aantal oefeneningen die moeten worden uitgevoerd varieert tussen deze niveau's. Van moeilijk (A) naar makkelijk (F). Daarbij wordt elk onderdeel dat kan worden getoond opgenomen in een tabel met een waarde erbij. Hoe moeilijker de onderdelen, hoe meer waarde dat heeft.

Naast de moeilijksgraad van een oefening wordt de oefening ook beoordeelt op artistieke inhoud, individuele elementen (door de partners apart uitgevoerd) en het synchroon (exact gelijk bewegen) werken van de partners. De oefening worden gedaan op muziek en op A niveau heeft dat een max. lengte van 2.30 minuut. De opbouw van de oefening is vrij in te vullen net als de getoonde elementen. Op deze wijze is een Acro wedstijd voor het publiek altijd heel gevarieert om naar te kijken.

Bij een A-wedstrijd moet een koppel of groep 3 oefeningen laten zien:

 • Een balans-oefening: Een oefening op rustige muziek waarbij een verplicht aantal balans-elementen (=statische elementen waarbij de bovenpartner in een bepaalde houding min. 4 seconden of langer wordt vastgehouden door de onderpartner/s ) worden uitgevoerd.
 • Een tempo-oefening: Dit is zoals de naam als zegt een oefening op wat meer snellere muziek waarbij de bovenpartners gegooid (waarbij de elementen zoals salto's worden uitgevoerd), gevangen of een combinatie ervan wordt uitgevoerd. Ook zul je in deze oefeningen meer tumbling elementen zien. 
 • Een combinatie-oefening: Dit is meestal een combinatie van de moelijkste elementen die de turnsters(ers) hebben laten zien in de vorige oefeningen. Maar moet dus zowel balanselementen als tempo-elementen bevatten.

Het mooie van Acrogym is dat het de groepen binnen de vereniging die normaal niet/nauwelijks met elkaar trainen nu veel met elkaar te maken hebben. Immers zal de bovenpartner vaak een lichter en dus kleiner meisjes/jongen zijn dan de onderste partner(ers). De bevordert de hechte band in de groep.

Er is ook altijd plek voor de acrogymnasten binnen dezelfde groep. Begin je op jonge leeftijd bovenin. Na een aantal jaar wordt je te zwaar om de steeds moeilijkere elementen te doen en zul je de weg naar onderen nemen en zelf een bovenpartner gaan tillen. Dit kun je tot op late leeftijd doen. Veel langer als bijv Toestelturnen, omdat daar rond de 18de of iets latere leeftijd de durf begint af te nemen omdat er meer over de toekomst en de gevolgen van sportblessures om de hoek kijken. Als onderpartner heb je het verhoudingsgewijs wat makkelijker. Vaak moeten de moeilijke durf-elementen uitgevoerd worden door de bovenste partners. En zeker als je een redelijke langemat basis hebt, kun je daar lang op teren als onderpartner. Totdat je bovenpartner je op dat vlak voorbij streeft. Uiteraard ontwikkelen de onderpartners wel meer kracht door het voortdurend tillen, wat ze weer bij bijv. toestelturnen goed kunnen gebruiken.

We zijn op de vrijdag met de een Acrogym groepje begonnen. Nu nog met 1 uurtje in de week. We hopen dat te kunnen uitbreiden naar 2 of  3 uur. Niet iedere vereniging heeft eigen Acro-uren, maar we vinden dat dit heel goed bij onze vereniging past, omdat we dit ook heel goed kunnen gebruiken bij demo's. Bovendien hebben we veel stuntwerk in de vereniging en dit past daar uitstekend bij. Over het algemeen vinden de mensen Acrogym altijd leuk om naar te kijken en we doen bijvoorbeeld ook met een avond4daagse wat acrogym bij de intocht in de stad om wat reclame en bekendheid eraan te geven. 

Bij mijn oude vereniging heb ik het laatste jaar de Acrogymnasten met C-niveau laten meedoen. Wat betekende moeilijke elementen en twee volledige oefeningen. Met 2 uurtje per week en hard werken was dit mogelijk. Het uiteindelijke doel van me is dit niveau weer te bereiken met de Flying Lions. Het eerste jaar hebben we op de Onderlinge wedstrijden alleen maar onderdelen gedaan. Nu dit jaar gaan we proberen iedereen een oefening op muziek te laten doen. De tweede stap in de goede richting. De bedoeling is het volgend seizoen ook aan de officiele wedstrijdne Acrogym mee te gaan doen van de KNGU.

We kunnen altijd turnsters gebruiken die graag Acrogym willen leren, zowel jong als oud. Naast VenK Leeuwarden zijn wij de enigste die deze dicipline geven. Dus wil je s kijken wat het inhoud, kom s langs. Belangrijk voor de Acrgymnasten is kracht, lenigheid en veel durf. Heb je dat ... probeer het dan eens !

Acrogym iedere vrijdag van 18:15 - 19:15 uur in de Algraschool (Cammingaburen)

 

Springen:

De Flying Lions is zoals de naam al doet vermoeden een vereniging die vooral het springen hoog in het vaandel heeft. Wil je in Leeuwarden echt leren springen, dan ben je bij ons aan het juiste adres. We hebben op dit moment de meeste springuren van alle verenigingen in Leeuwarden en hebben als enigste club van Leeuwarden (ondanks we de kleinste zijn van Leeuwarden) op de A, B enm C wedstrijden meegedaan. Een van onze doelstellingen is op het gebied van springen de grootste club van Leeuwarden te worden. Omdat we juist onze leden wat willen leren zullen we zeker niet met 30 springers in een uurtje gaan trainen maar in kleinere groepen of met meerdere hulpen/assistent trainers werken. Immers je moet wat kunnen leren. Dus eerder splitsen op niveau. Omdat het opzetten van goede springgroepen vooral een brede basis vereist zullen we in elk stadsdeel waar we zitten springuren gaan opzetten.

We zijn niet alleen wedstrijd gericht bezig. Iedereen bij ons krijgt de kans om alles te leren wat er te leren valt voor hun niveau. Wedstrijden zijn alleen maar een richtpunt om je vorderingen te laten zien en te beoordelen of je de sprongen ook beheerst. We zullen echter altijd de nieuwe originele en moeilijke dingen op gaan zoeken. Met of zonder extra waarde dat boeit ons niet. Het is ook de kick weer iets nieuws te kunnen.

Springwedstrijden bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Langemat: het gaat hier vooral om combinaties van verschillende onderdelen die je op de langemat kunt doen. Van eenvoudige radslagen, tot arabier flick-flacken en arabier streksalto's. De mogelijkheden voor combinaties zijn ernorm. Dit is ook het enigste onderdeel waar je eigenlijk twee of drie sprongen achter elkaar doet. Naast de individuele springseries moeten elke wedstrijdoefening minimaal twee synchroon series bevatten. Dit zijn langematseries die door minimaal 2 turnsters/ers tegelijk wordt uitgevoerd, waarbij de bewegingen exact gelijk moeten zijn. Tegnwoordig is er mogelijkheid om op een tumblingvloer op de wedstrijden te springen. Dit is een hoouten baan waarover de langemat ligt. Door toepassen van bepaalde veren kan er makkelijker op gesprongen worden. Helaas hebben wij dit onderdeel niet in ons bezit en kunnen daar niet zo op trainen.Langemat springen kan ook verbeteren door het trainen op een luchtkussen. Bij mijn vorige vereniging was ik de initiatiefnemer voor de aanschaf van zo'n kussen. Helaas moeten we ons bij de Flying Lions ermee behelpen dat we niet meer hierop kunnen trainen. Maar zodra we de mogelijkheid hebben een luchtkussen aan te schaffen zullen we dat direct doen. Hij staat bovenaan mijn lijst voor nieuwe toestellen. Enigste nadeel van luchtkussen springen is dat langemat springen dan zo tegenvalt, omdat het harder is. Helaas zijn er echter nog geen luchtkussen wedstrijden.
 • Kast: Bij de jeugdgroepen onder de 12 jaar -1 deel. Bij de ouderen gewoon met de volledige kast. Er bestaan bij dit onderdeel twee vormen. Met de plank of met een Minitramp. Vooral het plank kastspringen bevordert enorm het trainen van de springkracht. Het onderdeel Kast wordt vaak alleen door jeugdgroepen geturnd, terwijl er zelfs wedstrijden voor dames ervoor worden uitgeschreven. Meestal wordt zodra de kinderen al flink op de kast kunnen springen de overstap gemaakt naar het Paard of de Tafel. Waar de meeste onderdelen die eerst op de kast werden uitgevoerd ook op kunnen worden gesprongen.
 • Paard: Bij de jeugdgroepen vanaf 10 jaar wordt er al Paard gesprongen met behulp van een Minitramp. Afhankelijk van de leeftijdsgroep wordt het Paard op een andere hoogte gezet. Dus hoe ouder de ploeg hoe hoger het Paard. De Heren springen over de hoogste stand van het Paard. Bij het springen van series moeten bij dit onderdeel zowel vaste (met aanraken van het Paard) als losse sprongen (zonder aanraken van het Paard) worden gemaakt. Dit geldt ook voor het kast- en tafelspringen
 • Tafel: Naast het Paard kan er ook gesprongen worden op het onderdeel Tafel. Omdat dit een kostbaar onderdeel is heeft niet elke zaal een Tafel en zal die moeten worden aangeschaft door een vereniging. We doen ieder jaar wel mee met Tafelspringen ondanks dat we er nooit op kunnen trainen omdat het nu eenmaal een heel mooi onderdeel is. We oefenen op een bouwwerk van kasten, banken en langematten om ongeveer op dezelfde afmetingen te trainen. Voor het eerst een Tafel zien op de wedstrijden valt dan soms wel eens tegen. Op de Tafel zijn door de afmetingen weer andere sprongen mogelijk dan op het Paard of Kast.Dit onderdeel kan ook al gedaan worden vanaf 10 jaar en ook hierbij staat de tafel lager bij jeugdgroepen dan bij de dames en heren.
 • Minitramp: Als laatste onderdeel wordt er ook op een Minitramp gesprongen zonder dat er een toestel achter staat. Gewoon los dus. Een wedstrijdoefening zal dan bestaan uit verschillende vormen van streksprongen en verschillende vormen van salto's met of zonder draaien. Dit kan al vanaf erg jong gedaan worden. Alleen zul je over de hoge drempel (immers de Mintramp staat wat hoger dan een plank) moeten kunnen springen. Zeker omdat er zeer snel op dit onderdeel kan worden gesprongen is het een mooi onderdeel voor demo's. Bovendien durfen kinderen nu eenmaal makkelijker een salto met alleen een Minitramp te springen als dezelfde salto over een kast of paard te springen

Bij springwedstrijden zijn al deze bovenstaande onderdelen verdeelt in 5 niveau groepen A (hoogste) t/m E (laagste). Daarnaast kan in de volgende categorieen worden deelgenomen:

 • Meisjes  = 6 -12 jaar
 • Jongens = 6 - 12 jaar
 • Jeugdtunsters = 10 - 16 jaar
 • Jeugdturners = 10 - 16 jaar
 • Tunsters = 15 jaar en ouder
 • Turners = 15 jaar en ouder

Omdat springen een groepsgebeuren is bestaat een springploeg in een van de bovenstaande categorieen altijd uit minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers. Dat is best wel een hoop voor een kleine vereniging. Bij de D en E wedstrijden mag er ook met zogenaamde mixploegen worden gesprongen. Dat betekent dat de groep uit zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers bestaat in dezelfde leeftijdscategorie.

 

Om het springen goed te leren en vooral iedereen de kans te geven op haar/zijn niveau te trainen hebben wij de volgende uren opgenomen in het rooster.

Recreatief springen: leeftijd vanaf 6 tot ongeveer 12 jaar

Hier worden de basis bewegingen van het springen geleerd. Zoals radslagen, arabieren en loopoverslagen op de langemat. Streksprongen, zweefrollen en de salto op de Minitramp. Op de kast hurksprongen, rollen en overslagen met een plank ervoor. En met de minitamp voor de kast oefenen we op salto's en tipsalto's over de kast. Kortom genoeg te leren. Uiteraard krijg je training op jou niveau. Dus heb je de basistechniek van bijv. de salto goed te pakken dan gan je oefenen voor de hoek- en streksalto's.

Deze groepen zullen wedstrijden meedoen op E en maximaal D niveau.

Selectie springen jeugd: Leeftijd vanaf 10 jaar - 15 jaar

Bij deze groepen gaan we de basistechnieken van de recreatieve springgroepen uitbouwen zodat er op den duur de aansluiting kan worden gemaakt met de Dames/Heren springploegen. Immers ben je goed genoeg bij de recreatiespringers zullen we je vragen voor deze groep.

Dus Salto's leren op de minitramp met hoeken, strekken of spreiden van de benen, met halve en hele schroeven, contrasalto's, barani en floppen. Om maar s wat te noemen. Op de langemat moet je denken aan combinaties van loopoverslagen, flick-flacken en salto's . Daarnaast zullen deze jongens en meiden een belangrijk onderdeel zijn bij demo's en het stuntspringen.

Deze groepen zullen aan de wedstrijden meedoen op D of C niveau.

Springgroep groot: Leeftijd vanaf een jaar of 15 (soms jonger als ze er aan toe zijn)

Hier springen de beste springers van onze vereniging. Sommige die ik al jaren heb getraind en een goede techniek hebben met springen. Maar ook trainen er dames en heren die bij andere verenigingen hebben getraind daar niet verder kwamen en nu bij ons wat meer willen leren.

Je hoeft niet super te springen om met deze ploeg mee te doen, immers we trainen binnen onze vereniging altijd op je eigen niveau. Dus ook al ben je een beginnende springer (we hebben zelfs wel mensen getraind die nog nooit hadden gesprongen en de leeftijd van 20 al waren gepassereerd. En ook die hebben we leren springen), maar qua leeftijd wel bij deze groep pas, dan kun je mee gaan doen.

Bij deze groep gaan we met soms hele moeilijke dingen bezig. Zoals dubbele salto's, salto's met 1/1 draaien. Op de langemat met tempo-salto's, combi's als dubbel flick-flack salto's etc. Er wordt hier wat vaker Tafel en Paard gesprongen. En wordt er bij de Minitramp meer op tempo getraind.

Doelstelling voor deze ploeg is een dames/heren ploeg op C, B of eventueel A-niveau neer te zetten. Zover zijn we nog niet, maar met een goede aanvulling van onderaf moeten we op termijn op een goed niveau kunnen komen.

 

 

 

Demo's en stuntspringen:

Naast het trainen voor springwedstrijden zullen we proberen zoveel mogelijk demo's te geven. Bij deze demo's zullen vooral de springgroepen een groot deel voor hun rekening nemen. Immers de toestellen zijn gemakkelijk buiten neer te leggen. Een onderdeel van het demo-gebeuren is het stuntspringen. Geen stunt gaat ons te ver en we zullen proberen altijd spectaculaire shows te geven. O.a. met een Kast - minitramp (3x) springen. Let op de aankondigingen als je ons eens wil zien springen.

Ondanks we nog maar net bezig zijn hebben we al 4 springgroepen draaien, 2 recreatiever springgroepen in elke wijk waar we lesgeven, een Selectie jeugd en een Selectie groot. Wil je serieus goed worden in het springen, en ben je niet tevreden als een salto kent. Kom dan maar s meedoen. Dat kan altijd geen probleem zonder verdere verplichtingen. We zijn niet alleen maar met de verplichte wedstrijdseries bezig, maar willen juist iedereen alles leren wat je maar kan op het gebied van springen. Zo zul je wel een zweefrol leren (mag niet meer geturnd worden op de wedstrijden) en kun je zelfs dubbele salto's leren. Wij hebben de deskundigheid in huis en kunnen alles vangen. Ikzelf spring al vanaf mijn 12de jaar en doe nog steeds actief mee met mijn springploegen. Ook leer ik nog steeds nieuwe dingen.

 ;|  Reacties mail naar khkrans@hotmail.com
  |